Multifactor authenticatie onvoldoende gebruikt

Multifactor autenticatie te weinig gebruikt

Het aantal cyberaanvallen neemt elk jaar toe en steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van cyberveiligheid.

Multifactor authenticatie (MFA) vormt een belangrijke maatregel om je als organisatie te beschermen tegen externe cyberaanvallen, zeker in de huidige context van thuiswerk. Toch kiezen de meeste IT-managers nog al te vaak voor andere, vaak minder doeltreffende, maatregelen.

Door het thuiswerken moeten werknemers steeds vaker van een externe locatie verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. Dit brengt heel wat risico’s met zich mee op veiligheidsvlak.

Zo is het voor hackers gemakkelijker om een privénetwerk binnen te dringen en via die weg ook het bedrijfsnetwerk aan te vallen. Bovendien moet je als organisatie het onderscheid kunnen maken tussen ‘goedaardige’ inlogpogingen (van werknemers) en ‘kwaadaardige’ verbindingen (van hackers).

Multifactorauthenticatie (MFA) of tweetrapsauthenticatie is hiervoor een uitstekende oplossing, waarbij je pas na identificatie via een tweede toestel (bijvoorbeeld een smartphone) toegang krijgt tot een bepaald netwerk of een bepaalde applicatie.

Uit een onderzoek door Acronis bij 3600 IT-managers en thuiswerkers uit 18 landen blijkt echter dat bijna de helft van de IT-managers (47%) geen gebruikmaakt van multifactorauthenticatie.

Volgens Acronis menen de meeste IT-managers dat zo’n technologie te ingewikkeld is, en bovendien bieden de meeste platformen nog geen MTA-functionaliteit. 

Reactieve strategie op het vlak van cyberveiligheid

De grote vraag naar kwetsbaarheidsbeoordelingen toont dat de meeste bedrijven zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s, maar dit bewustzijn niet omzetten in proactieve beschermingsmaatregelen.

Veel IT-afdelingen vertrouwen, vaak onterecht, op ‘bekende en vertrouwde software’ om hun organisatie te beschermen tegen phishing en andere vormen van cyberfraude. Ze hanteren dus een eerder reactieve houding, bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan back-up-mogelijkheden. Op die manier blijven ze vaak kwetsbaar, aangezien de standaard firewalls en virusscanners hopeloos achterlopen op de steeds evoluerende technieken van cyberaanvallers. 

Toch is er ook goed nieuws: mede dankzij thuiswerk kent de vraag naar betere en veiligere externe monitoring- en beheertools een grote stijging. Hiermee krijgen organisaties een beter zicht op de verschillende externe toestellen die verbinding proberen te maken met het bedrijfsnetwerk.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email